Dôležité termíny

Prihlášky Termín prijatia do
aktívna účasť 30. máj 2017
abstrakty 21. máj 2017
bloky pracovných skupín 21. máj 2017
satelitné sympóziá 21. máj 2017
pasívna účasť 4. september 2017